Uitgeverij Schatkist boeken.

 Wierenga, Pieter: De bril nader bezien - Een lekenvisie op het wezen van de bril”
Aangevuld met verrassende ontdekkingen, opgedaan tijdens regressietherapie.

Pieter Wierenga over zijn brillenboek:

“Hoe komt het dat velen van ons hun zicht willen bijsturen met geslepen glas? Dat zit zo. Ons lichaam maakt op den duur altijd waar wat de bestuurder daarvan zich op een dieper niveau wenst of gelooft. Zo ook bij onze ogen.
Mededelingen van cliënten in therapie leren mij, dat brilgebruik ontstaat op keerpunten in hun leven. De bril heeft voornamelijk als functie een gevoel van veiligheid te verschaffen of te versterken. Het gaat niet in de eerste plaats om correctie van het zien. De bril werkt tweeledig: hij perkt het waarneembare in en versterkt tegelijkertijd aspecten daarvan. Het vergrootglas of verkleinglas werkt daarbij als een veilig scherm.
Dat inperken kan betrekking hebben op een als bozig ervaren buitenwereld, iets bedreigends in de verte of juist iets (engs) dat te dichtbij komt. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat het praktisch altijd gaat om iets, dat zonder nadere beperking moeilijk onder ogen te zien is. Dat ‘iets’ versterken kan voortkomen uit een behoefte om zaken juist extra belicht te zien.
Een bril voorziet daarbij vooral een kind van een veilig scherm waarachter het kan schuilen voor wat het niet onbeschermd wil zien. Met andere woorden: niet willen zien, niet gezien willen worden en toch naar wens goed kunnen kijken - kortom: een perfecte overlevingsstrategie. Uiteraard ontstaan er paradoxen: een corrigerende bril is essentieel om zaken helder te kunnen zien en tegelijkertijd is het een beperking van veelomvattend zien.”

Dit boek is lang niet ieders leesvoer. Wierenga’s aanpak vraagt van zijn lezers dat ze de volle verantwoordelijkheid nemen voor alles wat hen zogenaamd overkomt. Dat is wat hem betreft heel wat anders dan daar schuld aan hebben. Bovendien vindt hij rapporteren van wat hij tijdens therapie tegenkomt heel wat anders dan kritiek – hoewel zijn commentaar uiteraard door zijn eigen, gekleurde bril gaat en daardoor vervormd raakt. Bezint eer ge begint. I K Z I E, I K Z I E, W A T I K N I E T Z I E…

 

klik op de afbeeldingen om deze vergroot weer te geven.

Klik hier om dit boek te bestellen (als particulier).

Klik hier om dit boek te bestellen (als boekhandel).

Omvang: 180 pagina’s, paperback
Prijs: € 20,00 per stuk (incl. 9% BTW, excl. verzendkosten).
Auteur: Pieter Wierenga
ISBN: 978906523249

terug naar boekaanbod