Uitgeverij Schatkist boeken.

 Wierenga, Pieter: Ongenode gasten - Over indringers in de menselijke geest”

‘Ongenode Gasten’ is een onconventioneel boek over een ongewoon onderwerp.

Obsessoren gebruiken energie van hun gastheer of gastvrouw. Dit uit zich in vermoeidheid, pijnplekken, lichaamspantsers of ontstekingen. Psychische gevolgen zijn dwanghandelingen, stemmen horen en vormen van gespletenheid. Literatuur en films over dit onderwerp verkopen volgens Wierenga middeleeuwse onzin.

Het begrip obsessoren wordt in dit boek nuchter en ruim gezien. Vele niet-kwaadaardige soorten komen aan bod. Zoals zwervers die onderdak en warmte zoeken, en ‘onverklaarbare’ vermoeidheid geven. Dat gebeurt als we leeg zijn, en even passieve, gelijkgestemde zwerfenergie van buitenaf die leegte vult. Ook andere obsessieve invloeden, zoals de meeste zich als gids opwerpende figuren, komen aan bod. Zelfs van ons vervreemde eigen delen kunnen obsessief worden.

Obsessie lijkt -naast gestrande paranormale ontwikkeling- de voornaamste reden van schizofrenie. Schizofrenie, hallucineren, meervoudige persoonlijkheid, waandenkbeelden, manisch, borderline en psychose zijn etiketten die suggereren dat er weinig aan valt te doen. Binnen de psychiatrie is er meer diagnose dan therapie. Psychofarmaca schakelen juist die delen van ons uit waarmee we moeten werken. Eenmaal gevangen blijft dan gevangen. Ook onder de deelpersoonlijkheden in MPS zitten onbelichaamden. Andere delen horen bij een vorig leven. Ons laten beïnvloeden hoort bij onze leerprocessen. Dat is aanpassing, soms slachtofferschap. Via toetsing en eigen waarneming ontstaan groei en zelf verantwoordelijk zijn. Door te ontdekken wat niet-eigen is, leren wij wie wij zelf zijn. Wierenga geeft zijn tegendraadse therapeutenvisie op al deze energieën en laat zien hoe hij die niet bestrijdt, maar juist benut om zijn cliënt verder te helpen in diens groeiproces.

 

klik op de afbeeldingen om deze vergroot weer te geven.

Klik hier om recensies te bekijken.

Klik hier om dit boek te bestellen (als particulier).

Klik hier om dit boek te bestellen (als boekhandel).

Omvang: 255 pagina’s
Prijs: € 22,95 per stuk (incl. 9% BTW, excl. verzendkosten).
Auteur: Pieter Wierenga
ISBN: 9789065232502

terug naar boekaanbod